Tenis

NTC – Národné tenisové centrum

Príkopova 6, Bratislava, www.ntc.sk

NTC tenis

Športový klub Slávia Agrofert

Májová 21, Bratislava, www.slaviaagrofert.sk

Slávia Agrofert